• nl
Taalkeuze

Septemberverklaring Vlaamse Regering

Datum: 28/09/2018

Op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 24 september 2018 gaf de Minister-President Geert Bourgeois, zoals elk jaar op de 4de maandag van september, een verklaring ‘betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de (Vlaamse) begroting 2019’.

Traditioneel overloopt de Minister-President dan de realisaties van de afgelopen beleidsperiode, en wordt er afgesloten met een vooruitblik naar het daaropvolgende parlementair jaar.

Voor de afgelopen regeerperiode verwees de Minister-President naar de algemene verbeterde tewerkstellingscijfers met 145.000 extra Vlaamse jobs, ruim 41.000 of 17% minder werklozen en een stijging van de werkzaamheidsgraad tot boven de 73%.

Er werd ook teruggekomen op het doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering. De Minister-President maakte verslag van een significante stijging van de werkgelegenheidsgraad bij de 55-plussers (van 44% in 2014 naar 50% in 2017), bij de laaggeschoolde jongeren (van 46% naar 50%) en bij de middengeschoolden (van 78% naar meer dan 81%).

Voor de toekomstige inspanningen werd in algemene termen bevestigd dat er verder zal worden ingezet op het doelgroepenbeleid in een poging om de arbeidskrapte te lenigen en bedrijven toe te laten nog goedkoper laaggeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen die na een ernstige ziekte weer aan het werk willen gaan, aan te werven.

Aangezien er een groot tekort is aan hoog- en middengeschoolden voor knelpuntberoepen, zal er worden gewerkt om het de bedrijven gemakkelijker te maken om te rekruteren op de internationale arbeidsmarkt.

Bron: