• nl
Taalkeuze

Sessie "Sociale Actualiteit" - juni 2013

Categorie: Opleiding   Datum: 31/05/2013

In spanning en met zekere argwaan zitten we allen te wachten op de maatregelen die genomen zullen worden in het kader van het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Het Grondwettelijk Hof heeft immers geoordeeld dat er op 8 juli 2013 minstens een oplossing moet gevonden worden voor het bestaande onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake de carensdag en de opzeggingstermijnen. Maar wat met andere zaken, zoals de proefperiode, het vakantiegeld, de loonbetaling of de aparte regelingen op sectorvlak? 

Vandaag kennen we reeds de verschillende standpunten van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, maar het is wachten op de definitieve beslissing van de regering. 

In deze sessie zullen we stilstaan bij de verschillende meningen over het statuut “werknemer”. Indien er tegen de datum van de sessie een definitief standpunt zou ingenomen worden, zal dit onderwerp meteen het centraal thema van de sessie worden.  

Tijdens deze actualiteitssessie van juni 2013 (2u) lichten we verder enkele nieuwigheden en sociale actualiteit voor u toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma:

 • Stand van zaken betreffende het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
 • Deeltijdse hervatting van het werk bij ziekte: geen voorafgaande toestemming meer van de medisch adviseur
 • Onvoldoende opleidingsinspanningen in 2011: welke sanctie?
 • Nog steeds Nederlands te gebruiken bij een werkrelatie in Vlaanderen?
 • Degressiviteit van de jeugdlonen afgeschaft
 • Nieuwe wetgeving op de uitzendarbeid (in principe) vanaf 1 juli 2013
 • Opnieuw aanpassingen aan de RSZ-verminderingen: werkbonus, structurele vermindering en een nieuwe categorie jongeren?  
 • Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag: het kliksysteem en verlenging afwijkende SWT-stelsels
 • De loonnorm 2013-2014
 • Varia
 • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Schrijf u hier in voor de infosessie van juni 2013. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.