• nl
Taalkeuze

Sessie "Sociale actualiteit november 2013 - Het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden"

Categorie: Opleiding   Datum: 18/10/2013

Inmiddels zijn we enkele stappen dichter bij het eenheidsstatuut… dat in werking zou moeten treden vanaf 1 januari 2014!

De Ministerraad keurde op vrijdag 27 september 2013 - in eerste lezing - het wetsontwerp inzake het eenheidsstatuut goed. 

Het wetsontwerp bevat 110 artikels en schept al wat meer duidelijkheid. Heel wat openstaande vragen en lacunes van het compromisvoorstel van 5 juli 2013 kennen een antwoord. Zo weten we wat er gebeurt met het proefbeding, wanneer de opzeg zal aanvangen vanaf 1 januari 2014 en hoe de opzegtermijnen berekend worden voor de bedienden en arbeiders die reeds (lang) vóór 1 januari 2014 tewerkgesteld waren met een arbeidsovereenkomst.  

Deze en andere zaken van het wetsontwerp worden uitgebreid besproken op deze sessie. 

Tijdens deze actualiteitssessie van november 2013 (2u.) lichten we verder enkele nieuwigheden en sociale actualiteit voor u toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Ook geven wij u de mogelijkheid om eventuele vragen of moeilijkheden op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de volgende opleiding. Op deze wijze kunnen we nog beter inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

Centraal thema: Het eenheidsstatuut – Bespreking van het wetsontwerp

 • Aanvang van de opzegtermijn
 • De nieuwe opzegtermijnen vanaf 2014
 • De overgangsregeling voor de arbeidsovereenkomsten die reeds bestonden vóór 1 januari 2014: de berekening van de opzegtermijnen voor de bedienden en de (afwijkende) opzegtermijnen voor arbeiders op 31 december 2013 en de mogelijke correctiefactor voor de arbeiders
 • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een bepaald werk
 • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte of bij pensioenleeftijd
 • De afschaffing van het proefbeding en de gevolgen voor de beëindigingmodaliteiten
 • Het sollicitatieverlof
 • De (verplichte) motivering van het ontslag
 • Een nieuwe (uitgebreidere) verplichting tot het aanbieden van outplacement
 • Maatregelen van inzetbaarheid van de ontslagen werknemer
 • De compensatiemaatregelen voor de hogere ontslagkost
 • De afschaffing van de carensdag

Actualiteit:

 • Wijzigingen aan de Aanvullende (Europese) Vakantie: ook voor deeltijdse werknemers!
 • Wijzigingen aan de Jaarlijkse Vakantie
 • Verhoging van de leeftijd voor de vervangingsplicht van de werknemers die ontslagen worden met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)
 • Relancemaatregelen
 • Online aanvragen van tijdskrediet en thematisch verlof 
 • Varia
 • Wat zit er nog in de pipeline voor de volgende maanden…

Schrijf u hier in voor de infosessie van november 2013. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.