• nl
Taalkeuze

Skiongeval tijdens krokusvakantie? Wat met het recht op gewaarborgd loon?

Categorie: Sociaal   Datum: 5/02/2016

Tijdens de krokusvakantie zullen velen onder ons weer vertoeven in een skigebied. Maar wat als het fout loopt en de werknemer na zijn skiverlof het werk niet kan hervatten wegens een skiongeval?

De werknemer heeft in dergelijk geval gewoon recht op gewaarborgd loon. Het aantal vakantiedagen die verlopen zijn sinds het ongeval en de datum van normaal voorziene werkhervatting mogen echter van de periode gewaarborgd loon in mindering worden gebracht.

De betrokken werknemer kan evenwel geen aanspraak maken op gewaarborgd loon indien het ongeval te wijten is aan een zware fout van de werknemer of indien hij een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –manifestatie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een loon ontvangen.

Bron:

  • Artikel 52 § 3 van de arbeidsovereenkomstenwet