• nl
Taalkeuze

Sneller verplichting tot betalen voorschotten aan RSZ

Categorie: Sociaal   Datum: 27/12/2013

In onze nieuwsflash van 5 april 2013 werd al bericht over de wijzigingen met betrekking tot de forfait RSZ-voorschotten.

Vanaf 1 januari 2014 zal een werkgever voor een kwartaal voorschotten moeten betalen op de bijdragen die voor dat kwartaal verschuldigd zijn indien die voor een welbepaald kwartaal (K-2) bijdragen, gelijk aan of meer dan 4.000 EUR heeft aangegeven (voorheen: 6.197 EUR).

Bron: 

  • Koninklijk besluit 8 december 2013 tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 8 december 2013, BS 20 december 2013, 101289.