• nl
Taalkeuze

Sociaal overleg: deelakkoorden en oprichting werkgroep arbeiders/bedienden?

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 1/03/2013

De Regering en de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben recent overeenstemming bereikt over de verhoging van de uitkeringen en de pensioenen, de verhoging van het netto minimumloon, de verlaging van de sociale werkgeversbijdragen (o.m. via een verhoging van de structurele vermindering RSZ), de modernisering van het arbeidsrecht (o.m. annualisering van de arbeidstijd, de overuren, glijdende werkuren) en de verlenging van bepaalde bestaande akkoorden (bijvoorbeeld voor stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - brugpensioen - in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie).

Wat betreft de non-profitsector zal deze, vanaf 1 januari 2015, meegenomen worden in de budgettaire enveloppes die worden vrijgemaakt voor lastenverlagingen.

De Regering en de sociale partners hebben eveneens een werkgroep opgericht om een antwoord uit te werken op het arrest van het Grondwettelijke Hof over het statuut arbeiders/bedienden. Deze groep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Regering (één per Vicepremier, een vertegenwoordiger van de Minister van Werk en een vertegenwoordiger van de Eerste Minister), vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties én de voorzitter van de Groep van 10. De werkgroep moet voor eind maart 2013 voorstellen formuleren inzake de eenmaking van het statuut arbeider/bediende aan de Regering.

Bron: