• nl
Taalkeuze

Sociale Maribel: verminderingsforfait opgetrokken

Categorie: Sociaal   Datum: 20/06/2014

De non-profit sector heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ bijdragen voor elke werknemer die, in de loop van een trimester, minstens halftijds tewerkgesteld is (33% in het geval van de beschutte werkplaatsen).

Vanaf 1 januari 2014 bedraagt de forfaitaire inhouding Sociale Maribel 395,45 EUR per rechtgevende werknemer. Voor volgende werkgevers is er een verhoogde inning voorzien ter financiering van verpleegkundigen in de spoeddiensten en diensten intensieve zorg:

  • 398,83 EUR per rechtgevende werknemer voor de werkgevers van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten (PC 330), met uitzondering van de werkgevers die onder de omschrijving van het paritaire subcomité voor de tandprothese vallen (PC 330.03);
  • 397,13 EUR per rechtgevende werknemer voor de werkgevers die vallen onder het fonds Sociale Maribel van de overheidssector.

Het KB van 22 mei 2014 verhoogt het bovenstaand verminderingsforfait. Er is een verhoging voorzien per werknemer, per trimester van:

  • 13,92 EUR vanaf 1 januari 2015;
  • 27,84 EUR vanaf 1 januari 2017;
  • 41,76 EUR vanaf 1 januari 2019.

De Sociale Maribel ziet er bijgevolg als volgt uit: 

Datum Forfaitaire inhouding per werknemer, per trimester Forfaitaire inhouding per werknemer, per trimester WG PC 330 (uitz. Tandprothese) Forfaitaire inhouding per werknemer, per trimester WG fonds Sociale Maribel
01/01/2014 395,45 EUR 398,83 EUR 397,13 EUR
01/01/2015 409,37 EUR 412,75 EUR 411,05 EUR
01/01/2017 437,21 EUR 440,59 EUR 438,89 EUR
01/01/2019 478,97 EUR 482,35 EUR 480,65 EUR

Bron:

  • KB 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit, BS 6 juni 2014,43585