• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit April

Categorie: Opleiding   Datum: 1/04/2016

Tengevolge van de 6de Staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van het federale niveau overgeheveld naar de Gewesten, waaronder de doelgroepverminderingen. Dit betekent dat er andere voorwaarden, modaliteiten en bedragen zullen gelden naargelang een werknemer tewerkgesteld is in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Wat betekent dit in de praktijk?

Recent werd er interessante rechtspraak geveld inzake de sectorale opleidingsinspanningen, de kwalificering van de extralegale kinderbijslag en de mogelijkheid tot (rechtmatig) ontslag tijdens de periode van afwezigheid wegens ziekte.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

Programma

 • Regionalisering van de doelgroepverminderingen: stand van zaken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;
 • Raad van State vernietigde de lijst met sectoren die te weinig opleidingsinspanningen leverden. Gevolgen?
 • Ontslag wegens ziekte: recente rechtspraak;
 • Extralegale kinderbijslag: loon?
 • Uitzendarbeid: afschaffing 48-uren regel;
 • Nieuwe bedragen RSZ: onkostenvergoedingen en cumul maaltijdcheques en bedrijfsrestaurant;
 • Mobiliteitsbudget: wat houdt dit in?
 • Volledig gelijke loonsvoorwaarden ingeval van detachering?
 • Wijzigingen KMO-portefeuille;
 • Investeringen in steunzones: nieuwe documenten;
 • Diversen;
 • Wat te verwachten in 2016?

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van april 2016. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com.