• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit april 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 7/04/2017

In onze sessie van april staan we allereerst uitgebreid stil bij de publicatie van de Wet werkbaar en wendbaar werk. In deze wet wordt onder andere gewag gemaakt van de annualisering van de arbeidsduur, van het loopbaansparen en van occasioneel telewerk.

We gaan na wat de praktische implicaties van deze uiteenlopende maatregelen kunnen betekenen voor uw personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. 

Recent werden aan cao nr. 103 NAR die het recht op tijdskrediet bepaalt, een aantal grondige wijzigingen aangebracht. Gezien de voorziene inwerkingtreding van deze maatregelen op 1 april 2017 maken we graag van de gelegenheid gebruik om u anno 2017 een up-to-date overzicht te bieden inzake de voorwaarden om tijdskrediet op te nemen. Tevens gaan we in op een aantal praktische issues zoals het berekenen van de drempel tijdskrediet en de anno 2017 nog resterende mogelijke opnamevormen tijdskrediet. Het participeren aan onze opleiding zal u in staat stellen om de talrijke vragen van uw medewerkers in verband met tijdskrediet snel en accuraat te beantwoorden.

Begin februari 2017 werd daarnaast het Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd door de sociale partners. Hierin werd voorzien in een verdere uitwerking van het mobiliteitsbudget, het bevorderen van de jongerentewerkstelling en een kader inzake SWT. Binnen de NAR werden de kadercao’s inzake SWT afgesloten. We staan uitgebreid stil bij de huidige voorwaarden om op SWT te gaan.

Tot slot staan we ook nog stil bij de verdere uitwerking van de regionalisering van de doelgroepverminderingen. Samen met u gaan we in op de concrete invulling van het doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Schrijf u nu in voor onze sociale actualiteitsopleiding van april!