• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit februari 2016

Categorie: Opleiding   Datum: 22/01/2016

Ook in 2016 houdt EASYPAY GROUP u op de hoogte van al het nieuws op het vlak van de sociale actualiteit en dit op meerdere locaties. In het Nederlands is dit in Meulebeke, Gent, Grobbendonk en Aarschot. De Franstalige opleidingen vinden plaats in Brussel en Luik.

In 5 praktische sessies van een tweetal uren bespreken we de nieuwigheden en actuele items op sociaal vlak en stellen we praktijkgerichte oplossingen voor. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

U kan opteren voor een abonnement voor het volledige jaar waardoor u een fikse prijskorting geniet (klik hier voor meer info).

Overtuig uzelf en neem alvast deel aan de sessie Sociale actualiteit van februari 2016! Indien u nadien nog inschrijft voor het abonnement, wordt de prijs van de sessie van februari in mindering gebracht van de abonnementsprijs.

In de sessie van februari staan we nogmaals stil bij de taxshift. Op 30 december 2015 werd de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij bezorgen u een stand van zaken.

Ook is er ondertussen meer informatie gekend over de maatregelen die genomen zullen worden in het kader van het project “werkbaar werk” die de flexibiliteit en de verhouding werk/privéleven moet bevorderen, zoals de glijdende werktijden en de deeltijdse arbeid.

Sinds 1 januari 2016 kunnen de ecocheques – naar analogie met de maaltijdcheques – ook elektronisch toegekend worden. In het kader hiervan geven we een overzicht van het systeem van de maaltijd- en ecocheques: welke ondernemingen mogen/moeten deze cheques toekennen, kan de waarde ervan verhoogd worden in 2016, welke zijn de voorwaarden voor de vrijstelling op RSZ-vlak, welke formaliteiten moeten nageleefd worden voor de toekenning ervan, enz.

Begin 2016 zijn er een reeks nieuwe maatregelen in werking getreden voor ondernemingen alsook een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht aan bestaande systemen. Wij bezorgen een overzicht van de belangrijkste, o.a. de nieuwe tariefregeling voor de externe preventiediensten, de nieuwe referteperiodes voor tijdelijke werkloosheid bedienden, de gevolgen van de regionalisering van het educatief verlof, de wijzigingen aan de doelgroepverminderingen, …

Programma

 • Taxshift: stand van zaken;
 • Werkbaar-werk: glijdende werktijden, deeltijdse arbeid en telewerk;
 • Naast de verplichte elektronische maaltijdcheques, nu ook mogelijkheid om elektronische ecocheques toe te kennen;
 • Vlaams decreet doelgroepenbeleid goedgekeurd;
 • Nieuwe tariefregeling externe preventiediensten;
 • Vermindering van de bijdrage aan de jaarlijkse vakantie arbeiders;
 • Wijzigingen aan het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en voor bedienden;
 • Herwaardering van de aanvullende vergoeding SWT en werkloosheid bij nachtarbeid;
 • Educatief verlof: gevolgen van de regionalisering;
 • Nieuwe grensbedragen op 1 januari 2016;
 • Voordeel alle aard bedrijfswagen in 2016;
 • Diversen:
  • Werkgelegenheidsplan oudere werknemers;
  • Verplichte elektronische aangifte van een aantal sociale risico’s (ASR) aan de RVA (werkloosheid, ziekte en arbeidsongeval);
  • Overdracht bevoegdheden RVA naar de gewesten (controle werkloosheid, bevoegdheid dienstencheques en de afgifte van activa-, startbaan- en herstructureringskaarten).
 • Wat te verwachten in 2016?

Schrijf u nu in voor de opleiding sociale actualiteit van februari 2016. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website.