• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit februari 2017

Categorie: Opleiding   Datum: 27/01/2017

Het nieuwe jaar 2017 belooft wederom een boeiend jaar te worden met tal van sociaal-juridische wijzigingen. Een opvallende wijziging bij aanvang van 2017 betreft het wettelijk kader rond re-integratie van langdurig zieken. Zowel de werkgevers, werknemer of adviserend geneesheer van het ziekenfonds kunnen de procedure tot re-integratie opstarten. Samen met het reïntegratietraject werd ook de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht gewijzigd. We lichten hieromtrent graag de praktische implicaties op uw personeelsbeleid toe.

Op de valreep werd ook de CAO nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) inzake tijdskrediet gewijzigd. Deze voorziet in een aantal wijzigingen in diverse tijdskredietstelsels, zoals o.m. de afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdskrediet. We overlopen samen met u alle wijzigingen hieromtrent.

De Sociale Partners (Groep van 10) hebben de onderhandelingen voor het IPA 2017-2018 (o.m. loonnorm, ..) nog niet volledig kunnen afronden, maar toch staan we eens stil bij welk nieuws wel reeds bekend is.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Schrijf u nu in voor onze sociale actualiteitsopleiding van februari, of schrijf u in voor alle actualiteitsopleidingen via het abonnement sociale actualiteit voor 2017 en profiteer van een korting!