• nl
Taalkeuze

Sociale balans: Trillium

Categorie: Sociaal   Datum: 15/02/2013

Sinds 2009 bezorgt de RSZ jaarlijks aan alle ondernemingen uit de privé-sector een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (“Trillium”) die werden toegepast binnen de onderneming. 

Op de website van de RSZ werd het volgende bericht geplaatst:

Tussen 11 februari en 28 februari 2013 verzendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor 2012. Het overzicht wordt verzonden naar de e-box van uw onderneming. Als u niet in het bezit van een actieve e-box, dan krijgt u het overzicht op papier. 

De werkgever moet het jaaroverzicht schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Indien er geen ondernemingsraad is geïnstalleerd, dan moet de werkgever het overzicht bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moeten werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst of, in geval er binnen de onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging bestaat, op het moment van de mededeling van de jaarlijks informatie over de werkgelegenheid. 

Meer informatie over Trillium vindt u op de website van de RSZ.

Bron: