• nl
Taalkeuze

Sociale dumping: zwaardere bestraffing

Categorie: Sociaal   Datum: 20/06/2014

De wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie heeft recent het sociaal strafwetboek aangepast. 

Een werkgever die het loon van werknemers niet uitbetaalt of dit niet doet op de datum waarop het loon opeisbaar is, maakt zich schuldig aan een inbreuk niveau 2. Dit betekent concreet dat er een administratieve geldboete van 25 EUR tot 250 EUR (inclusief opdeciemen (6x) is dit 150 EUR tot 1.500 EUR) of een strafrechtelijke geldboete van 50 EUR tot 500 EUR (inclusief opdeciemen (6x) is dit 300 EUR tot 3.000 EUR) kan geëist worden. Dergelijke geldboete wordt vermenigvuldigd met het betrokken aantal werknemers waarvoor de inbreuk werd vastgesteld. 

Vanaf 24 mei 2014 kunnen bovenstaande bedragen vermenigvuldigd worden met 12. Dit gebeurt wanneer :

 • het minimumloon niet of laattijdig wordt uitbetaald en; 
 • er een samenloop is met twee of meerdere van volgende inbreuken van het sociaal strafwetboek:
  • De dag- en de weekgrens van de arbeidstijd (art. 138 SW);
  • De minimale arbeidsduur (art. 140 SW);
  • De wekelijkse rust (art. 141 SW);
  • De feestdagen (art. 142 SW);
  • Het werkverbod op rustdagen in de bouwsector (art. 156 SW);
  • Het dagelijks en wekelijks werkverbod in de bouwsector (art. 157 SW);
  • De inhoudingen op het loon (art. 163 SW);
  • De verplaatsingsvergoedingen (art. 165 SW);
  • De maaltijdcheques (art. 166 SW);
  • De voordelen ter aanvulling van het loon (art. 167 SW);
  • De aanvullende sociale zekerheidsvoordelen (art. 169 SW);

Concreet riskeert een werkgever die het minimumloon niet (tijdig) betaalt en tegelijk ook andere inbreuken pleegt dus een veel zwaardere boete. Er kan dan een administratieve geldboete van 300 EUR tot 3.000 EUR (inclusief opdeciemen is dit 1.800 EUR tot 18.000 EUR) of een strafrechtelijke geldboete van 600 EUR tot 6.000 EUR (inclusief opdeciemen is dit 3.600 EUR tot 36.000 EUR) worden geëist. Dergelijke geldboete wordt vermenigvuldigd met het betrokken aantal werknemers waarvoor de inbreuk werd vastgesteld. 

Bron:

 • Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 14 mei 2014,39045.