• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: de procedure is begonnen!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 11/12/2015

Voor de ondernemingen die hun verkiezingen houden op 9, 10, 11 of 12 mei 2016, is de procedure begonnen! Hun dag X – 60 valt op respectievelijk 11, 12, 13 of 14 december 2015. 

Voor diegenen die hun verkiezingen later houden (13 tot 22 mei 2016) rest nog wat tijd om de nodige informatie samen te sprokkelen en kenbaar te maken aan de overlegorganen, de vakbondsafvaardiging, de FOD WASO en/of de werknemers. 

Na dag X – 60 volgt een overlegperiode van 25 dagen, waarna u als werkgever op dag X – 35 uw definitieve standpunten kenbaar kunt (moet) maken. Als werkgever heeft u op dat moment het laatste woord. U beslist hoe de indeling van de TBE’s gebeurt, welke functies als leidinggevenden worden beschouwd en wie kaderlid is in de onderneming. 

Het allerlaatste woord echter ligt bij de vakbonden en werknemers. Zij kunnen, indien zij dit nodig achten, een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank. Dit gebeurt binnen de 7 dagen na de 2de bekendmaking van de werkgever, met andere woorden uiterlijk op X – 27. 

Meer info over de procedure van de sociale verkiezingen is terug te vinden in de juridische handleiding op de website van EASYPAY GROUP.

Klanten zonder de software “Easy-Elections” kunnen, indien gewenst, de juridische handleiding aankopen via de website, door op de homepage te klikken op “juridische info” en dan op “modeldocumenten”, mapje “sociale verkiezingen”. Voor klanten met de software zit dit in het pakket inbegrepen. Zij kunnen de handleiding consulteren door in te loggen in “my.easypay-group”.