• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: de wet is verschenen!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 10/07/2015

In onze Nieuwsflash van 22 mei 2015 werden de aanpassingen besproken die het wetsontwerp met betrekking tot de sociale verkiezingen voorzag. Op 22 juni 2015 is de wet verschenen. Voor een uitgebreide bespreking van de aangekondigde wijzigingen, verwijzen we naar bovenstaande Nieuwsflash.

De wet is in werking getreden de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 22 juni 2015.

De relevante wetgeving is terug te vinden op de website. U vindt er tevens meer informatie over de software die EASYPAY GROUP ter beschikking stelt, alsook over de opleidingen die worden gegeven en actueel nieuws over dit thema.

Bron:

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.