• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: eerste vergadering van de nieuwe raad of van het nieuwe comité

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 20/05/2016

De verkiezingen in uw onderneming zijn achter de rug! U heeft de vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever bekendgemaakt.

Het nieuwe comité en de nieuwe ondernemingsraad kunnen binnenkort voor het eerst samenkomen. Het tijdstip van deze eerste vergadering is echter afhankelijk van het wel of niet instellen van een beroep tegen de verkiezingen.

Geen beroep ingesteld

Als er geen beroep tot nietigverklaring van de verkiezingen of tot nietigverklaring van de aanwijzing van een werkgeversafgevaardigde werd ingesteld, dan wordt de eerste vergadering van de raad of van het comité gehouden uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de beroepstermijn (= Y + 15), met andere woorden uiterlijk tegen Y + 45.

Het huishoudelijk reglement kan evenwel een kortere termijn vaststellen. Er moet in ieder geval gewacht worden tot de beroepstermijn is verstreken.

Beroep ingesteld

Wanneer wel een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld, dan vindt de eerste vergadering van het comité of de raad plaats binnen dertig dagen na de gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen. Ook in dit geval kan het huishoudelijk reglement voorzien in een kortere termijn.

Merk op dat de arbeidsrechtbank tot uiterlijk Y + 69 de tijd heeft om een beslissing te nemen. In dat geval heeft men dus de tijd tot Y + 99 om de eerste vergadering te laten plaatsvinden.

Beslist de arbeidsrechtbank bijvoorbeeld op Y + 50, dan heeft men slechts tijd tot Y + 80 om de eerste vergadering te laten plaatsvinden.

Tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld. In dat geval zal de eerste vergadering plaatsvinden binnen de 30 dagen volgend op de uitspraak van het arbeidshof.

Goed om weten:

  • De oude raad of het oude comité blijven hun taken uitvoeren tot de samenstelling van de nieuwe raad of het nieuwe comité definitief geworden is.
  • Het comité en de ondernemingsraad worden normaal gezien bijeengeroepen door het ondernemingshoofd. Ze vergaderen ten minste eenmaal per maand op de door hem vastgestelde datum, uur en plaats.

U vindt hier een kalender met de uiterlijke data voor de eerste vergadering van het comité/de ondernemingsraad.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 81 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.