• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: einde van de occulte periode? Nog niet!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 18/03/2016

De bescherming tegen ontslag is begonnen op X – 30, dat was het begin van de occulte periode.

De kandidatenlijsten worden op dit moment ingediend bij de werkgever (X + 35). Afhankelijk van uw verkiezingsdatum gebeurt dit tussen 15 maart 2016 en 28 maart 2016. Door de bekendmaking van de kandidaten op X + 35 komt er echter niet onmiddellijk een einde aan de occulte periode. Ook na X + 35 blijft voorzichtigheid geboden. 

Klachten tot en met X + 47 kunnen immers aanleiding geven tot vervanging van de kandidaten, maar ook een beroep ingesteld door de werkgever kan leiden tot een aanpassing van de kandidatenlijsten.  

Bovendien hebben de werknemersorganisaties tot en met X + 76 (Y – 14) nog de mogelijkheid om een werknemer op te nemen op de kandidatenlijst ter vervanging van een andere werknemer in de volgende gevallen:

  • bij het overlijden van een kandidaat; 
  • bij het ontslag gegeven door een kandidaat uit zijn betrekking in de onderneming; 
  • wanneer een kandidaat ontslag neemt uit de representatieve werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van kaderleden die hem heeft voorgedragen; 
  • bij de (tijdige!) intrekking door de kandidaat van zijn kandidatuur (m.a.w. intrekking uiterlijk op X + 47); 
  • bij de wijziging van categorie van een kandidaat.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding (blz. 107 e.v.), welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.