• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: ook voor de bouwsector!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 19/06/2015

Zodra een onderneming gemiddeld 50 (of 100) werknemers tewerkstelt in 2015 moeten er sociale verkiezingen georganiseerd worden. 

De verplichting tot het oprichten van een comité of ondernemingsraad is van openbare orde. Hiervan kan niet worden afgeweken, ook niet met het akkoord van alle betrokken partijen. Toch hebben de vakorganisaties in het verleden in bepaalde sectoren, waaronder de bouwsector (PC 124), akkoorden gesloten waarbij zij zich ertoe verbonden om geen kandidaten voor te dragen. Deze akkoorden zijn in strijd met de openbare orde en dus juridisch niet afdwingbaar. De onderneming kon alsnog verplicht worden om de procedure van sociale verkiezingen op te starten. In de praktijk echter kwam dit niet voor. 

In tegenstelling tot vroeger werd voor de sociale verkiezingen van 2016 geen akkoord gesloten in de bouwsector. Er is immers geen wil van de vakbonden om ook deze keer een gentlemen’s agreement te sluiten. De ondernemingen zullen de procedure dus zeker moeten opstarten!

De sociale verkiezingen gaan door in de periode van 9 tot en met 22 mei 2016. Dit houdt in dat de werkgever de eerste stappen in de procedure moet zetten in de periode van 11 tot en met 24 december 2015. 

Heeft u meer informatie nodig met betrekking tot deze procedure, heeft u een vraag of wilt u een offerte laten opmaken, dan kunt u terecht op onze website via volgende link:

https://www.easypay-group.com/nl_BE/software/sociale_verkiezingen_2016/

Alvast veel succes bij de voorbereiding van uw sociale verkiezingen!