• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: wel of niet beginnen met de procedure?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 11/12/2015

De procedure voor de sociale verkiezingen van 2016 zal voor vele ondernemingen deze week aanvatten. 

Ter herinnering: er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen in 2015. Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen in 2015.

Ondernemingen die op dit moment (begin december) hun gemiddelde tewerkstelling hebben berekend en de grens van 50/100 werknemers net niet bereiken, kunnen nog niet op beide oren slapen. Immers, de referteperiode voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 

Het is dus niet omdat men op X – 60 (de start van de procedure) de drempel van 50/100 niet heeft bereikt, dat het reeds vaststaat dat de procedure niet moet worden opgestart. Pas op 31 december 2015 kan de berekening definitief gebeuren en kan men vaststellen dat de drempel van 50/100 al dan niet werd bereikt en bijgevolg de procedure al dan niet had moeten worden opgestart.

Bengelt uw onderneming aan de drempel van 50/100 en verwacht u nog een personeelsstijging op het einde van het jaar, dan is het aangeraden om de procedure alvast op te starten. Wanneer op 31 december 2015 blijkt dat het niet nodig was om de procedure op te starten, dan hoeft u de procedure niet verder uit te voeren. Er wordt wel aangeraden om hiervan melding te maken aan de betrokken partijen, zodat zij niet in het ongewisse blijven over het verdere verloop van de procedure.

Belangrijke opmerking: voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling wordt geen gebruik gemaakt van de klassieke afrondingsregels. Bijgevolg zal een onderneming die op 31 december 2015 een gemiddelde tewerkstelling blijkt te hebben van 49,97 werknemers, geen procedure moeten opstarten voor de sociale verkiezingen. 

Meer info over de procedure van de sociale verkiezingen is terug te vinden in de juridische handleiding op de website van EASYPAY GROUP.

Klanten zonder de software “Easy-Elections” kunnen, indien gewenst, de juridische handleiding aankopen via de website, door op de homepage te klikken op “juridische info” en dan op “modeldocumenten”, mapje “sociale verkiezingen”. Voor klanten met de software zit dit in het pakket inbegrepen. Zij kunnen de handleiding consulteren door in te loggen in “my.easypay-group”.