• nl
Taalkeuze

Specifieke arbeidsovereenkomstenwet voor personeel van de binnenscheepvaart afgeschaft

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

De wet van 1 april 1936 die de individuele relatie tussen een werknemer en werkgever regelt en specifiek geldt voor de sector van de binnenscheepvaart, wordt opgeheven. Deze wet is immers, gelet op de evolutie inzake tewerkstelling sinds 1936, niet meer in overeenstemming met de hedendaagse tewerkstellingssituatie van werknemers aan boord van binnenschepen. Vanaf 11 augustus zal de gewone arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 ook gelden voor het personeel van de binnenscheepvaart. 

Eén afwijking die eigen is aan de sector blijft behouden: de kennisgeving van de opzegging door de werkgever kan geschieden door afgifte van een geschrift aan de werknemer. In de binnenscheepvaart is het gebruikelijk dat de werknemer zich voor langere tijd aan boord van een schip bevindt. Deze lange uithuizigheid kan ertoe leiden dat de werknemer niet in staat is om effectief kennis te nemen van een opzegging die hem door de werkgever per aangetekende brief wordt toegestuurd op zijn thuisadres. Door de mogelijkheid te voorzien voor de werkgever om de opzegging die van hem uitgaat, ter kennis te kunnen brengen door middel van afgifte van een geschrift dat door de werknemer voor ontvangst wordt getekend, kan de werknemer die zich gedurende langere tijd aan boord van een schip bevindt, tijdig kennis nemen van de opzegging.

Bron:

  •  Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.