• nl
Taalkeuze

Speed pedelec: sociale regels worden afgestemd op de fiscale regels

Categorie: Sociaal   Datum: 26/01/2018

In de Nieuwsflash van 7 juli 2017 werd reeds melding gemaakt van de voordelige fiscale behandeling van de speed pedelec. Ondertussen is de nodige fiscale wetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is deze maatregel van toepassing geworden vanaf aanslagjaar 2018 (dus inkomstenjaar 2017!).

Ondertussen werd op sociaal vlak in de ministerraad van 14 december 2017 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een fietsvergoeding voor de speed pedelec. Hoewel dit KB nog niet werd gepubliceerd, laat de RSZ via de tussentijdse instructies weten dat de socialezekerheidsregeling met betrekking tot de fietsvergoeding en het voordeel in natura van een ter beschikking gestelde fiets worden afgestemd op de fiscale reglementering.

Het toepassingsgebied van de fietsvergoeding, die vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen, wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 ook uitgebreid. Vanaf dan komt elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec hiervoor in aanmerking.

Op het voordeel van een ter beschikking gestelde fiets of speed pedelec zijn vanaf dan evenmin socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Het gaat om het volledige voordeel, dus ook om het privégebruik ervan en de fietstoebehoren. De enige voorwaarde is dat hij daadwerkelijk gebruikt wordt voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling.

Bron:

  • Wet 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, BS 10 november 2017, 98213;
  • Tussentijdse instructies RSZ;
  • Ministerraad van 14 december 2017;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.