• nl
Taalkeuze

Spilindex overschreden in mei 2017: sociale uitkeringen en lonen ambtenaren stijgen

Categorie: Sociaal   Datum: 2/06/2017

De spilindex (103,04 – basis 2013) is overschreden in mei 2017.

Bijgevolg worden de sociale uitkeringen met 2% geïndexeerd op 1 juni 2017 (i.e. de maand na het overschrijden van de spilindex) en worden de lonen van de ambtenaren met 2% geïndexeerd op 1 juli 2017 (i.e. de 2de maand na het overschrijden van de spilindex).

Voor de lonen van de ambtenaren houdt dit in dat de multiplicatorfactor verhoogt van 1,6406 naar 1,6734 (dit is het getal waarmee de lonen van de ambtenaren aan 100% moeten worden verhoogd) vanaf 1 juli 2017.

De nieuw te overschrijden spilindex is 105,10 (basis 2013).

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex worden heel wat bedragen aangepast, zoals o.m.:

 • Gewaarborgd Minimum Maandinkomen (GMMI);
 • Toeslag nachtarbeid (CAO nr. 46);
 • Werkbonus;
 • Vergoeding collectief ontslag;
 • Sluitingsvergoeding;
 • Loonplafond ZIV;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Uitkeringen tijdskrediet en thematische verloven;
 • Brugpensioen/SWT loongrenzen en drempelbedragen;
 • Leefloon;
 • Kinderbijslag;

De aangepaste sleutelcijfers kunt u terugvinden op onze website www.easypay-group.com zodra deze beschikbaar zijn.