• nl
Taalkeuze

Spoorstaking van 9 oktober 2015: heeft de (niet)-stakende werknemer recht op loon?

Categorie: Sociaal   Datum: 9/10/2015

Op 9 oktober 2015 heeft de socialistische spoorbond een 24 urenstaking gehouden in het district Brussel. Deze acties kunnen een weerslag hebben gehad op de organisatie van uw onderneming omdat een aantal werknemers deelnamen aan de staking of omdat ze het werk niet konden aanvatten of verderzetten wegens de staking.

 1. Heeft de stakende werknemer recht op loon?

  De werknemer die afwezig is van het werk om deel te nemen aan de staking, heeft geen recht op loon. De stakende werknemers kunnen zich wel tot hun vakbondsorganisatie wenden voor een stakingsvergoeding.
 2. Heeft de niet-stakende werknemer recht op loon?

  • De werkwillige werknemer kan het werk niet aanvatten

   De niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, heeft geen recht op (gewaarborgd) loon.

   Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen indien het beheerscomité van de RVA hierin toestemt. Er is een tweeledige voorwaarde voor de toekenning van deze uitkering:
   • de werknemer mag niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden;
   • de werknemer mag geen belang hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.
   Aan de werknemers die hierom verzoeken, moet de werkgever een werkloosheidsformulier C.3.2. – Werkgever en een controleformulier C.3.2. A overmaken.

  • De werkwillige komt te laat of niet aan op het werk

   De werkwillige werknemer die wegens deze stakingsactie niet of niet tijdig op het werk aankomt, kan geen aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren. De stakingsactie werd immers op voorhand via diverse (media-) kanalen meegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kon nemen.

   De werknemer die op geen enkele wijze op het werk geraakt, kan ervoor opteren om verlof te nemen.