• nl
Taalkeuze

Sta nu reeds even stil bij de gemiddelde tewerkstelling van uw onderneming

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 13/03/2015

In mei 2016 is het terug zover… Werknemers zullen opnieuw hun vertegenwoordigers kiezen voor het Comité voor Preventie & Bescherming op het werk en voor de Ondernemingsraad. 

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren? 

Ondernemingen (of meer bepaald technische bedrijfseenheden) die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstellen, dienen sociale verkiezingen te organiseren voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ondernemingen met gemiddeld minstens 100 werknemers moeten verkiezingen houden voor de Ondernemingsraad.  

Op basis van het refertejaar 2015 zal blijken of uw onderneming al dan niet in aanmerking komt voor het organiseren van sociale verkiezingen. 

Hoe wordt de gemiddelde tewerkstelling berekend?

Het gemiddeld personeelsbestand dat in aanmerking wordt genomen voor het bepalen of de drempel van 50 of 100 werknemers al dan niet is bereikt, wordt berekend aan de hand van een specifieke formule, met name de som van:

 • het gemiddeld aantal werknemers over de volledige referteperiode 2015;
 • de gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten in het 4e kwartaal 2015.

Opmerking: in het voorontwerp van wet tot aanpassing van de procedures inzake de sociale verkiezingen is er sprake om de referteperiode een kwartaal te vervroegen. De NAR is daar, voor wat de sociale verkiezingen van 2016 betreft, geen voorstander van. Wellicht zal deze aanpassing dan ook opnieuw verdwijnen in de definitieve wetgeving.

Vaste werknemers

Worden als werknemer meegeteld voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling:

 • De personen tewerkgesteld krachtens een arbeids- of leerovereenkomst zoals bv. arbeiders, bedienden, kaderleden, studenten,…;
 • De werknemers die voor een beroepsopleiding geplaatst werden in de onderneming door de gemeenschapsinstellingen belast met de beroepsopleiding (IBO);
 • De onderzoekers aangeworven door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO); zij worden beschouwd als werknemers van de onderneming waar zij hun onderzoeksopdracht uitoefenen;
 • Ook werknemers wiens arbeidsovereenkomst langdurig is geschorst wegens ziekte, zwangerschap, tijdskrediet, thematisch verlof enz. blijven meetellen aangezien zij verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst. 

Let wel:  de werknemers die verbonden zijn door een vervangingsovereenkomst tellen NIET mee. 

Het gemiddeld aantal werknemers wordt bekomen door de som van het totaal aantal kalenderdagen van alle werknemers te delen door 365. 

 • Voor de werknemers die voltijds of minstens 3/4 werken, neemt men het aantal kalenderdagen waarop zij in 2015 in dienst waren. Dit wordt gecontroleerd via DIMONA.
 • Voor deeltijdse werknemers die minder dan 3/4 van een voltijds uurrooster werken, wordt het totaal aantal kalenderdagen gedeeld door 365, en vervolgens nogmaals door 2. 
 • Voor werknemers die in de loop van 2015 veranderen van regime moet men beide berekeningswijzen combineren.

Uitzendkrachten

Ondanks het feit dat de gemiddelde tewerkstelling van de uitzendkrachten enkel in het 4de kwartaal van 2015 in aanmerking komt, wegen zij in dat 4de kwartaal zwaarder door dan de “gewone” werknemers. Immers, om het gemiddelde te berekenen van een voltijdse uitzendkracht wordt het aantal kalenderdagen dat zij werden ingeschreven gedurende het 4de kwartaal 2015, gedeeld door 92. 

Bijgevolg wordt een voltijds tewerkgestelde uitzendkracht tijdens het 4de kwartaal van 2015 als 1 eenheid (92/92) beschouwd. 

Wanneer het werkelijk uurrooster van een uitzendkracht niet de 3/4 bereikt van het uurrooster van een voltijds werknemer in de onderneming, wordt het totaal aantal kalenderdagen dat zij werden ingeschreven gedurende het 4de kwartaal 2015, gedeeld door twee.

Sanctie bij niet-organisatie van verkiezingen

Ondernemingen die tegen de wettelijke bepalingen in toch geen sociale verkiezingen organiseren, riskeren dat de dienst Toezicht Sociale Wetten hen achteraf toch verplicht om de verkiezingen te organiseren, ook buiten de voorziene verkiezingsperiode van 2016. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen bovendien gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 3 (strafrechtelijke geldboete en/of administratieve geldboete, vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers).

Ondernemingen die de procedure voor de sociale verkiezingen correct en tijdig opstarten, maar waar de vakbonden geen kandidatenlijsten indienen, mogen gedeeltelijk of volledig wettelijk de procedure stopzetten.

Interactieve kalender beschikbaar!

Wenst u al eens te bekijken welke datum voor uw onderneming de meest geschikte is, dan kan dit via onze interactieve kalender op de website.

Laat nu reeds een offerte opmaken!

U kunt nu reeds een offerte laten opmaken voor het pakket EASY elections door het invullen van de velden via volgende link.

Noteer alvast onze studiedagen in uw kalender!

Bij aankoop van het pakket EASY elections kan u gratis deelnemen aan 2 studiedagen. Tijdens deze studiedagen wordt de juridische procedure kort overlopen, maar wordt er vooral aandacht besteed aan de toepassing ervan in de software. 

De eerste studienamiddag gaat door op 20 oktober 2015. De tweede studienamiddag gaat door op 23 februari 2016.

Bij de aankoop van uw pakket krijgt u de mogelijkheid in te schrijven voor deze studiedagen. 

Eerste keer sociale verkiezingen of behoefte aan een grondige heropfrissing? Schrijf u in voor de basisopleiding!

Wordt u als onderneming voor het eerst geconfronteerd met de sociale verkiezingen, bent u de uitverkorene om dit voor het eerst te organiseren of wilt u de procedure nog eens volledig opfrissen? Dan is deze basisopleiding een cruciale stap in de voorbereiding ervan. 

Tijdens deze puur juridische opleiding van een volledige dag wordt de procedure van A tot Z uiteengezet, met daarin onder andere de berekeningen, de af te leveren, uit te hangen en door te sturen documenten, aangevuld met vele voorbeelden en handige weetjes. 

Ga de sociale verkiezingen tegemoet met een gerust gemoed, zonder slapeloze nachten. Neem alvast een goede start en schrijf u nu in voor deze opleiding.

Schrijf u vandaag nog hier in !

Bron:  

 • Wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst aangepast door wet 28 juli 2011, BS 12 september 2012, 58191.
 • Adviezen NAR nr. 1.883 en 1.919 dd. 17 december 2013 en 25 november 2014