• nl
Taalkeuze

Stakingen: welke invloed heeft dit op uw onderneming?

Categorie: Sociaal   Datum: 24/10/2014

Het sociaal protest tegen de nieuwe regering begint met een betoging op 6 november 2014 en mondt na drie provinciale maandagstakingen uit in een algemene staking op 15 december 2014. 

Op 24 november 2014 begint een reeks provinciale stakingen. Eerst in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. Een week later in Namen, Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen en ten slotte op 8 december in Brussel, Vlaams en Waals Brabant.

Op maandag 15 december 2014 vindt er een algemene staking plaats. De vakbonden gaan in het verzet tegen "een regeerakkoord vol blinde besparingen". Ook de NMBS en de openbare diensten zouden meestaken. 

Deze stakingen kunnen een weerslag hebben op de organisatie van uw onderneming omdat een aantal werknemers deelnemen aan de stakingen of omdat werknemers het werk niet kunnen aanvatten/verderzetten wegens de stakingen.

Hierna vindt u het antwoord op een aantal vaak gestelde vragen.

Heeft de stakende werknemer recht op loon?

De werknemer die afwezig is van het werk om deel te nemen aan de staking, heeft geen recht op loon. De stakende werknemers kunnen zich wel tot hun vakbondsorganisatie wenden voor een stakingsvergoeding.

Heeft de niet-stakende werknemer recht op loon?

De werkwillige werknemer kan het werk niet aanvatten

De niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, heeft evenmin recht op (gewaarborgd) loon. 

Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen indien het beheerscomité van de RVA hierin toestemt. Er is een tweeledige voorwaarde voor de toekenning van deze uitkering:

  1. De werknemer mag niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden;
  2. De werknemer mag geen belang hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.

Aan de werknemers die hierom verzoeken, moet de werkgever een werkloosheidsformulier C.3.2. – Werkgever en een controleformulier C.3.2. A overmaken.

De werkwillige komt te laat of niet aan op het werk

De werkwillige werknemer die wegens deze stakingsactie niet of niet tijdig op het werk aankomt, kan geen aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren.  De stakingsactie werd immers op voorhand via diverse (media-) kanalen medegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kon nemen. 

De werknemer die op geen enkele wijze op het werk geraakt, kan ervoor opteren om verlof te nemen.

Wat ingeval van een stakingspiket?

Als de werkwillige werknemer het werk niet kan aanvatten door een stakingspiket aan de onderneming of het industrieterrein, heeft hij ook geen recht op gewaarborgd loon voor de verloren uren. Men gaat er algemeen van uit dat de werknemer aangekomen was op het werk.