• nl
Taalkeuze

Stempelkaart krijgt een elektronische versie

Categorie: Sociaal   Datum: 19/09/2014

De controlekaart waarop werklozen moeten aangeven of ze werkloos waren, gewerkt hebben of met vakantie waren, heeft voortaan ook een elektronische variant.

Werklozen kunnen voortaan hun werkloosheidssituatie van de voorbije maand via computer, tablet of smartphone doorgeven aan hun uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)). Voorlopig blijft de papieren variant van de stempelkaart bestaan. De elektronische kaart wordt beschikbaar gesteld via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger) die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Bron: 

  • Website RVA;
  • Koninklijk besluit 23 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154 en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart, BS 10 september 2014, 71395.