• nl
Taalkeuze

Stijging vervoerskosten woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 31/01/2014

Vanaf 1 februari 2014 stijgen de prijzen van de trajecttreinkaart en de halftijdse treinkaart met 1,20 %

Ook de schooltreinkaarten en de campuskaarten verhogen met eenzelfde percentage. De minimumprijs van de standaardbiljetten wordt verhoogd tot 2 EUR per rit en de maximumprijs wordt verhoogd tot 21,10 EUR per rit.

De gevolgen van deze prijsstijging voor de vervoerskosten zullen afhankelijk zijn van de wijze waarop de werkgever tussenkomt in de vervoerskosten van de werknemers:

  • Deze prijsstijging zal GEEN invloed hebben op de hoogte van de werkgeverstussenkomst in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer voor woon-werkverkeer op basis van CAO nr. 19octies. De forfaits per afgelegde kilometer blijven ongewijzigd van toepassing. 

    U vindt deze forfaits bij de sleutelcijfers op onze website: www.easypay-group.com > Legal Services > Aanbod > Informatie > Sleutelcijfers

  • De persoonlijke bijdrage van de werknemers in de kostprijs van het ticket/abonnement van het openbaar vervoer zal daarentegen wel stijgen.
  • De prijsstijging in de tarieven van treinkaarten zal WEL voelbaar zijn in de sectoren waar de werkgeverstussenkomst gebaseerd is op een percentage van de treintarieven.

Bron:

  • Advies nr. 1.887 van de NAR – Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014.