• nl
Taalkeuze

Strijd tegen schijnzelfstandigheid: Minister Borsus wil de slecht gedefinieerde statuten beter controleren!

Categorie: Sociaal   Datum: 12/02/2016

Al enkele jaren wint de strijd tegen de sociale fraude aan terrein. Eén van de domeinen hiervan is de strijd tegen de schijnzelfstandigheid.

De instellingen die betrokken zijn bij de controle van de “wet op de aard van de arbeidsrelaties” stellen vast dat de controle op het correct toekennen van het statuut zelfstandige of werknemer niet altijd even makkelijk is. De minister heeft dan ook aangekondigd graag te willen teruggaan naar de wet van 2006. Deze wet voorzag slechts in vier algemene principes van juridische aard.

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een zelfstandig statuut of een werknemersstatuut, zouden volgende criteria in acht genomen worden:

  • De wil van de partijen zoals geformuleerd in hun overeenkomst;
  • De vrijheid om de werktijd te organiseren;
  • De vrijheid van organisatie van het werk;
  • De mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen.

Op heden verandert er nog niks.

Bron: