• nl
Taalkeuze

Studenten tewerkstellen tijdens de zomervakantie? Zo doet u het.

Categorie: Sociaal   Datum: 1/07/2016

In de zomervakantie wordt vaak een beroep gedaan op studenten.

Er werden vooralsnog geen wijzigingen aangebracht in de reglementering omtrent studentenarbeid. De wijziging van het contingent van 50 dagen in (een voorlopig nog onbekend aantal) uren is nog in onderhandeling en zal ten vroegste kunnen ingaan op 1 januari 2017.

We zetten voor u de huidige regels nog eens op een rijtje.

Werkwijze bij tewerkstelling van studenten

Indien u een student wenst tewerk te stellen en maximaal gebruik wil maken van de verminderde RSZ-bijdragen, dan is het aangewezen om steeds de volgende stappen te volgen:

De student drukt vooraf een attest af met het openstaand contingent

Door zich aan te melden op de website www.studentatwork.be, vraagt de student een attest op waarop het openstaand contingent vermeld staat.

De werkgever controleert het openstaand contingent online

Op het attest afgeleverd door de student staat een code die de werkgever toelaat om het openstaand contingent online (in real time!) te raadplegen. Dit kan via de portaalsite van de RSZ, rubriek werkgevers, door te klikken op “student@work - 50 days” of rechtstreeks via onderstaande link: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/studentatwork/index.htm

Werkgever en student ondertekenen de arbeidsovereenkomst voor studenten

Nu de werkgever zeker is dat de student nog openstaande dagen heeft die hij kan gebruiken voor de tewerkstelling van de student met beperkte solidariteitsbijdragen, kan de arbeidsovereenkomst worden ondertekend. De werkgever heeft op dat moment nog steeds de keuze om:

  • ofwel de periode en/of de dagen in de arbeidsovereenkomst te beperken tot het openstaand contingent;
  • ofwel het openstaand contingent te overschrijden, met als gevolg dat voor een deel van de tewerkstelling (nl. het aantal dagen dat het contingent is overschreden) de gewone RSZ-bijdragen zullen moeten worden toegepast via een correcte aangifte op de DmfA.

De werkgever geeft de in- en uitdiensttreding van de student, alsook het aantal dagen (per kwartaal), aan via Dimona

Er wordt aangeraden om onmiddellijk na het online raadplegen van het contingent en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, de Dimona aangifte(n) uit te voeren waarin het aantal dagen zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst worden “gereserveerd”.

Het ogenblik van de reservatie is immers bepalend voor de bepaling van de eerste 50 dagen waarvoor men slechts solidariteitsbijdragen dient te betalen, niet de datum van tewerkstelling.

Aangiften Dimona via sociaal secretariaat SSE: specifieke instructies

Werkgevers die voor hun aangiften Dimona een beroep doen op de diensten van SSE, moeten voor studenten (naast de klassieke gegevens i.v.m. identiteit en periode tewerkstelling) aan hun dossierbeheerder ook steeds het aantal dagen doorgeven waarop de student zal werken. Zonder deze aanduiding zal geen aangifte Dimona kunnen verstuurd worden.

Bovendien is het ten zeerste aangewezen om vóór het ondertekenen van de studentenovereenkomst ook telkens het attest met het resterend saldo aan dagen op te vragen aan de student zodat u vooraf zeker bent voor hoeveel dagen deze kan worden tewerkgesteld aan verminderde RSZ-bijdragen. Dit attest stuurt u dan ook meteen door naar uw dossierbeheerder voor het uitvoeren van de aangifte Dimona.

Indien de student zal worden tewerkgesteld met overschrijding van de 50 dagen dient dit expliciet te worden gemeld aan de dossierbeheerder, zodat deze de aangiften DmfA op een correcte wijze kan opmaken.

Klanten dienen er zich zelf van te vergewissen dat het contingent van 50 dagen niet wordt overschreden, zowel bij het doorgeven van de dagen voor Dimona als bij het doorgeven van de effectieve prestaties van de student. SSE zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor een eventuele overschrijding van het contingent, met de daaraan verbonden RSZ-regularisaties.

Bron: