• nl
Taalkeuze

Studentenarbeid vanaf 2017: tijdig de Dimona-aangifte doen is de boodschap!

Categorie: Sociaal   Datum: 9/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt het studentencontingent van 50 arbeidsdagen vervangen door een contingent van 475 uren. Dit betekent dat de aangifte Dimona voortaan ook in uren moet worden doorgestuurd. Worden deze limieten op jaarbasis gerespecteerd, dan genieten zowel de werkgever als de student de verminderde RSZ-bijdragen (nl. een RSZ-solidariteitsbijdrage van 5,43% voor de werkgever en 2,71% voor de student).

Meer nog dan voordien, is het van essentieel belang dat de aangifte Dimona tijdig wordt doorgevoerd. Een laattijdige aangifte heeft immers grote financiële gevolgen voor beide partijen!

Regels te respecteren voor de aangifte Dimona

Hoe moet de aangifte Dimona worden uitgevoerd?

De werkgever moet de Dimona-aangifte doorsturen met aanduiding van:

  • Het type werknemer (STU);
  • De begin- en einddatum van de prestaties (de periode moet binnen hetzelfde kwartaal vallen);
  • Het aantal te presteren uren van de student tijdens deze periode.

Door de aangifte Dimona worden de uren in het contingent gereserveerd.

Tijdige aangifte Dimona absoluut noodzakelijk !

Het is uiterst belangrijk dat de Dimona-aangifte op tijd gebeurt d.w.z. vóór aanvang van de tewerkstelling! Een laattijdige aangifte heeft tot gevolg dat alle geplande uren geacht worden gepresteerd te zijn buiten het contingent van 475 uur! Alle gepresteerde uren zullen dan onderworpen worden aan de normale RSZ-bijdragen i.p.v. aan het verminderd tarief.

Dus ook de student zal hierdoor financieel verlies lijden aangezien de werknemersbijdrage die zal worden afgehouden van zijn loon 13,07% zal bedragen i.p.v. 2,71%.

Voorbeeld van een tijdige aangifte Dimona

Datum Aangifte Prestatie Anomalie Contingent
        425 u.
03/02 Dimona IN Q1   : 06/02 -> 10/02 : 35 u.
/
390 u.

Een student heeft nog 425 uren in zijn contingent. De werkgever doet op 03/02 aangifte Dimona van 35 uren in de periode van 06/02 - 10/02 -> de aangifte is tijdig en er zijn nog voldoende uren beschikbaar in het contingent -> Dimona reservering van 35 uren, de student heeft nog 390 uren resterend in zijn contingent.

Voorbeeld van een laattijdige aangifte Dimona

Datum Aangifte Prestatie Anomalie Contingent
        375 u.
02/04 Dimona IN Q2   : 01/04 -> 30/06 : 200 u. Laattijdig  375 u.

Een student heeft nog 375 uren beschikbaar in zijn contingent. De werkgever doet op 02/04 aangifte Dimona van 200 uren in de periode van 01/04 - 30/06 -> de aangifte is laattijdig -> Dimona reservering van 0 uren, de student heeft nog steeds 375 uren resterend in zijn contingent. Alle uren worden immers als buiten contingent beschouwd.

Overschrijding van het contingent

Wenst de werkgever meer uren te reserveren dan beschikbaar in de contingent van de student, dan zal hij de aangifte moeten opsplitsen in een aangifte type STU (als jobstudent) binnen contingent voor de nog beschikbare uren en een aangifte type OTH (als werkstudent) voor de uren buiten contingent. De uren binnen contingent worden berekend aan het verminderd RSZ-tarief; de uren buiten het contingent zijn onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen.

Dimona-wijzigingen

Indien de aangifte Dimona in dienst op tijd werd uitgevoerd, dan zal een eventuele Dimona-wijziging ook nooit laattijdig zijn.
Stel dat de werkgever 15 uren correct heeft doorgegeven, maar de student presteert er 20 -> 5 uren extra kunnen gereserveerd worden via de Dimona-update.
Indien de aangifte Dimona in dienst daarentegen laatijdig was, zal een Dimona-update ook steeds laattijdig zijn. Het gevolge hiervan is dat het contingent ongewijzigd zal blijven.

Het is niet toegelaten de begindatum van een periode voor studentenarbeid in het verleden te plaatsen, dit is vóór de dag van de aangifte. De Dimona-update zal in dat geval altijd geweigerd worden.

Regularisatie bijdragen door de RSZ

Indien de prestaties van een student in DmfA aangegeven worden met verminderde RSZ-bijdragen terwijl blijkt dat de aangifte laattijdig was of buiten contingent dan zal de RSZ een regularisatie doorvoeren van de RSZ-bijdragen maw. de werkgever zal extra RSZ-bijdragen moeten betalen.

In tegenstelling tot de huidig regeling met de 50 arbeidsdagen, zal zowel een overschrijding van het contingent bij 1 werkgever als een overschrijding van het contingent bij meerdere werkgevers slechts aanleiding geven tot een regularisatie vanaf het 476e gepresteerde uur.