• nl
Taalkeuze

Subsidies voor Waalse inschakelingsbedrijven

Datum: 12/10/2018

Waalse inschakelingsbedrijven kunnen subsidies bekomen voor de tewerkstelling van kwetsbare werknemers en voor hun sociale begeleiding. De maatregel heeft betrekking op erkende bedrijven met als sociaal doel het produceren van goederen of diensten met onder andere de hulp van kwetsbare werknemers.

Om deze subsidies te bekomen moeten bedrijven bepaalde verplichtingen nakomen.

Ten eerste dient de aangeworven kwetsbare werknemer een ‘extra’ tewerkstelling te zijn in verhouding tot het totaal aantal werknemers.

Daarnaast moet de onderneming de werknemers minstens 5 jaar in dienst houden na zijn aanwerving.

Tenslotte dient het personeelsbestand van het aantal gesubsidieerde werknemers behouden te blijven. Het bedrijf wordt geacht te hebben voldaan aan deze verplichting indien een werknemer vervangen wordt waarvan de functie in volgende gevallen vacant is geworden:

  • Werknemer heeft vrijwillig het bedrijf verlaten;
  • Werknemer is definitief arbeidsongeschikt;
  • Werknemer ging op pensioen;
  • Werknemer verlaagt zijn arbeidsuren;
  • Werknemer werd ontslagen wegens zware fout.

De nieuwe wetgeving treedt in werking op 18 oktober 2018.

Bron:

  • Waals Programmadecreet van 17 juli 2018 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting.