• nl
Taalkeuze

Systeem van de werkgeversgroeperingen verlengd

Categorie: Sociaal   Datum: 1/05/2015

Een werkgeversgroepering is een groepering van werkgevers die samen één of meerdere werknemers tewerkstellen en deze werknemers aan de leden van deze groepering ter beschikking stellen. De werkgeversgroepering moet aan de minister van Werk via een welbepaalde procedure (zie Nieuwsflash van 31 augustus 2014) de toelating vragen om haar werknemers ter beschikking te mogen stellen van gebruikers. De werkgeversgroepering kan enkel werknemers ter beschikking stellen van gebruikers die lid zijn van deze groepering.

Het Koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan de toepasselijke wetgeving wordt op advies van de Nationale Arbeidsraad en na goedkeuring in de Ministerraad, verlengd tot 1 juli 2016.

Bron: 

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid;
  • Ministerraad van 24 april 2015, http://www.presscenter.be