• nl
Taalkeuze

Ter herinnering: vergeet uw arbeidsreglement inzake psychosociale risico's niet aan te passen voor 1 maart 2015!

Categorie: Sociaal   Datum: 6/02/2015

Op 1 september 2014 traden een ganse reeks nieuwe maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking.

Naast de nieuwe, meer uitgebreide definitie en de wijzigingen die werden aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon, werden tevens de uit te werken procedures in de onderneming aangepast. Daardoor dringt een wijziging van het arbeidsreglement zich op! Deze aanpassing van het arbeidsreglement dient te gebeuren vóór 1 maart 2015.

Om u op weg te helpen, vindt u hierbij een gratis modeldocument dat u kunt toevoegen aan het arbeidsreglement.

Merk op dat de uitgebreide procedure voor de aanpassing van het arbeidsreglement hier niet van toepassing is. Bijgevolg volstaat het om:

  • Aan elke werknemer een kopij te bezorgen van de bijlage (u laat de werknemer best tekenen voor ontvangst);
  • Een afschrift te versturen naar de dienst Toezicht Sociale Wetten.
U kan het aangepaste (blanco) arbeidsreglement tevens terugvinden onder onze rubriek modeldocumenten.

Bron: 

  • De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014, 35011.
  • Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, BS 28 april 2014, 35022.