• nl
Taalkeuze

Terugbetaling door RSZ van bijkomende werkgeversbijdrage door werkgevers betaald voor onvoldoende opleidingsinspanningen in 2009

Categorie: Sociaal   Datum: 29/04/2016

In onze Nieuwsflash van 18 maart 2016 meldden we al dat de Raad van State de lijst van de sectoren met te weinig opleidingsinspanningen voor 2009 vernietigde.

De Raad van State volgde dus de redenering die in een arrest van 23 oktober 2014 door het Grondwettelijk Hof werd aangehaald, met name “het sanctiemechanisme heeft onevenredige financiële gevolgen ten aanzien van de werkgever die, hoewel hij op het individuele vlak voldoende opleidingsinspanningen levert, toch een verhoogde werkgeversbijdrage dient te betalen om de enkele reden dat hij tot een sector behoort die onvoldoende opleidingsinspanningen levert”.

De RSZ bevestigde dat voorzien zal worden in een terugbetaling van de bijkomende werkgeversbijdragen die betaald werden door de werkgever die behoorde tot een sector die voor het jaar 2009 onvoldoende opleidingsinspanningen realiseerde. De betrokken werkgevers dienen hiervoor geen verzoek tot terugbetaling bij de RSZ in te dienen. De RSZ zal hiertoe zelf de nodige acties ondernemen.

Bron: