• nl
Taalkeuze

Terugbetaling kosten kinderopvang voor 2013 tot 200 EUR

Datum: 18/07/2014

In de sectorakkoorden van PC 202, 311 en 312 is voorzien in de tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang aan uw werknemers.

Voor wie?

Alle (1) werknemers van bedrijven uit paritair comité 202, 311 of 312 die

  • gedurende minstens 12 maanden in de sector werken op 31/12/2013;
  • kinderen hebben van jonger dan 3 jaar;
  • hun kinderen naar een opvang brachten erkend door Kind en Gezin, ONE of Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

(1) Indien beide ouders werkzaam in de sector, hebben beide ouders recht op de terugbetaling.

Welk bedrag?

1 EUR voor iedere effectieve dag opvang van het kind tot zolang het de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt met als maximum bedrag 200 EUR per jaar.

Hoe bewijst u de opvangdagen?

De werknemer levert het bewijs van de opvangdagen van het kind aan de hand van het fiscaal attest dat door de opvanginstelling jaarlijks wordt uitgereikt.

Wanneer gebeurt de aanvraag voor de tegemoetkoming?

Vanaf 1 mei 2014 tot uiterlijk 31 augustus 2014 kan het dossier ingediend worden.

Hoe gebeurt de aanvraag van de tegemoetkoming?

De werknemer die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, bezorgt aan zijn werkgever:

  • uittreksel geboorteakte;
  • het fiscaal attest van de opvanginstelling (in 2014 gaat het dus over het attest voor opvang in 2013);
  • attest van tewerkstelling.

Wanneer gebeurt de betaling?

Het Sociaal Fonds is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de premie. De betaling gebeurt ten vroegste vanaf 1 juli 2014 en ten laatste op 31 december 2014.

Contacteer uw dossierbeheerder die u graag verder helpt bij het opstellen van het administratief dossier voor het Sociaal Fonds.

Bron:

  • Sectorakkoord PC 202 voor 2013-2014, CAO van 11 december 2013, nr. 121361;
  • Sectorakkoord PC 311 voor 2013-2014, CAO van 11 december 2013, nr. 121362;
  • Sectorakkoord PC 312 voor 2013-2014, CAO van 11 december 2013, nr. 121360;