• nl
Taalkeuze

Terugbetalingen door FOD FinanciŽn vanaf heden geweigerd indien openstaande sociale schulden

Categorie: Sociaal   Datum: 15/09/2017

Met ingang van september 2017 beginnen de FOD Financiën en de RSZ gegevens uit te wisselen over openstaande sociale schulden.

Voorheen was het zo dat indien een werkgever recht heeft op een terugbetaling van de fiscus (en geen verdere fiscale schulden meer heeft), deze terugbetaling gewoon werd uitgevoerd. Waren er wel nog andere openstaande schulden bij de fiscus, dan werd de fiscale balans eerst aangezuiverd. De FOD vergelijkt schulden en tegoeden op het geheel van belastingen en niet-fiscale vorderingen waarvan hij de inning en invordering verzekert.

Uitbreiding naar RSZ: samenwerkingsprotocol gelanceerd

De wet van 20 december 2016 breidde het bestaande systeem van schuldcompensatie uit naar de RSZ (de fiscale/sociale balans). Het systeem geldt vanaf nu ook voor bijdragen waarvan de RSZ de inning en de invordering verzekert.

Indien een werkgever vanaf heden recht heeft op een terugbetaling van de fiscus en geen verdere fiscale schulden meer heeft maar wel openstaande schulden bij de RSZ, zal deze terugbetaling vanaf nu gebruikt kunnen worden om de sociale schuld aan te zuiveren. De toewijzing wordt wel beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van de schuldvordering van de RSZ bij de werkgever.

Een uitgewerkt protocol regelt de samenwerking tussen de RSZ en de FOD Financiën vanaf september 2017. De gegevensuitwisseling met het oog op de schuldcompensatie start dan ook begin september 2017.

Communicatie naar de werkgever

De FOD Financiën licht de betrokken werkgever op voorhand in over het bedrag dat naar de RSZ zal worden overgedragen. De RSZ van zijn kant brengt de werkgever en eventuele andere betrokken partijen op de hoogte van de ontvangen betaling en de schuld die met de betaling is afgelost.

Bron:

  • Wet van 20 december 2016, BS 29 december 2016, 91836.
  • Persbericht FOD Financien, www.financien.belgium.be.