• nl
Taalkeuze

Terugvordering betaald educatief verlof schooljaar 2012-2013: ten laatste vr 30 juni 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/05/2014

Wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, dient zijn loon te worden doorbetaald, weliswaar beperkt tot een grens van 2.706 EUR per maand (vanaf 1 september 2012). Werkgevers kunnen evenwel bij de Dienst betaald educatief verlof van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), de terugbetaling bekomen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof.

Per goedgekeurd uur betaald educatief verlof zal de werkgever een forfaitaire tussenkomst ontvangen van de overheid. Voor het schooljaar 2012-2013 is de tussenkomst beperkt tot 21,65 EUR per uur educatief verlof

De werkgever dient een volledig dossier met bijhorende bewijsstukken op te maken en door te sturen naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Dit moet voor het schooljaar 2012-2013 ten laatste vóór 30 juni 2014 ingediend worden. Bij laattijdige indiening verliest men elk recht op terugbetaling

De aanvraag om terugbetaling moet jaarlijks voor alle betrokken werknemers worden ingediend op basis van 2 officiële documenten: 

  • één enkele aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers samen; 
  • een individuele steekkaart 2012-2013 per werknemer.
    (de originele getuigschriften worden bij de individuele steekkaart gevoegd om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen.)

Op de website van EASYPAY GROUP kunt u bovenstaande documenten terugvinden onder de rubriek “juridische info” (Modeldocumenten / Schorsing Arbeidsovereenkomst / Educatief Verlof). 

De aanvraag stuurt u naar:

FOD WASO
Directie betaald educatief verlof
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

SSE, het Sociaal Secretariaat van EASYPAY GROUP, kan de volledige administratie omtrent de opmaak van het dossier tot terugvordering van de loonkost voor u verzorgen. Wie geïnteresseerd is, kan hiervoor contact opnemen met de cel educatief verlof van SSE op het nummer 051/480.134.