• nl
Taalkeuze

Terugvordering educatief verlof : verschil tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel

Categorie: Sociaal   Datum: 20/05/2016

In de Nieuwsflash van 12 februari 2016 kon u reeds lezen dat de termijn voor het indienen van de aanvragen tot terugbetaling van het educatief verlof in Vlaanderen vanaf het schooljaar 2014-2015 werd verkort met 3 maanden. Bijgevolg moest de aanvraag uiterlijk tegen 31 maart 2016 worden ingediend (voor het schooljaar 2013-2014 was dit nog ten laatste op 30 juni 2015). Het is dus niet langer mogelijk om terugbetalingen te vragen in het Vlaamse Gewest voor het schooljaar 2014-2015.

Voor Brussel en Wallonië geldt nog steeds 30 juni als uiterste datum van indiening van de aanvraag tot terugbetaling.

De terugbetaling door het Brusselse Gewest wordt beperkt tot een enig forfaitair bedrag van 21,30 EUR per uur.

Ter herinnering:

Wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, dient zijn loon te worden doorbetaald, weliswaar beperkt tot een grens van 2.760 EUR per maand. Werkgevers kunnen evenwel de terugbetaling verkrijgen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof.

De aanvragen tot terugbetaling moeten sinds 1 april 2015 worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Indien een onderneming meerdere vestigingen (exploitatiezetels) heeft in verschillende gewesten, moet de aanvraag tot terugbetaling opgesplitst worden per gewest. Zo zal er een globale aanvraag voor terugbetaling gebeuren in het Vlaamse gewest voor alle werknemers die op basis van het KBO tewerkgesteld zijn in de Vlaamse afdeling.

De aanvragen voor Brussel en Wallonië gebeuren op volgende adressen en dit uiterlijk vóór 30 juni 2016:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest

Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be

Bron:

  • Besluit van 12 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 19 mei 2016, 32326.