• nl
Taalkeuze

Terugvordering educatief verlof in Vlaanderen schooljaar 2014-2015: ten laatste op 31 maart 2016!

Categorie: Sociaal   Datum: 12/02/2016

Ten gevolge van de regionalisering gelden deels afwijkende regels wat betreft de terugbetaling van educatief verlof.

Hieronder gaan we nader in op de regels die gelden voor Vlaanderen. 

Wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, dient zijn loon te worden doorbetaald, weliswaar beperkt tot een bepaalde grens.

Het principe blijft behouden dat werkgevers de terugbetaling kunnen verkrijgen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof. De termijn waarin de aanvragen tot terugbetaling die betrekking hebben op Vlaanderen moeten ingediend worden, werd evenwel verkort met 3 maanden. De uiterste datum voor het indienen van het dossier over het educatief verlof vootr het schooljaar 2014-2015 wordt dan ook 31 maart 2016.

Per goedgekeurd uur betaald educatief verlof zal de werkgever een forfaitaire tussenkomst ontvangen van de overheid. Voor het schooljaar 2014-2015 geldt een uniform tarief van 21,30 EUR per goedgekeurd uur educatief verlof. De tussenkomst is dus niet meer afhankelijk van het soort  gevolgde opleiding.

De ondernemingen gevestigd in Brussel moeten de aanvragen tot terugbetaling indienen vóór 30 juni 2016 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het uurforfait moet echter nog bepaald worden. In Wallonië moeten de aanvragen opgesplitst worden naargelang de betrokken werknemer tewerkgesteld is in het Franstalige gedeelte (in te dienen bij het FOREM) of het Duitstalige gedeelte van het gewest (Duitstalige Gemeenschap) en dit vóór 30 juni 2016. Het uurforfait moet nog bepaald worden.

Bron: