• nl
Taalkeuze

Terugvordering educatief verlof schooljaar 2013-2014: ten laatste op 30 juni 2015!

Categorie: Sociaal   Datum: 29/05/2015

Wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, dient zijn loon te worden doorbetaald, weliswaar beperkt tot een grens van 2.760 EUR per maand. Werkgevers kunnen evenwel de terugbetaling verkrijgen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof.

De aanvragen tot terugbetaling moeten sinds 1 april 2015 worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Indien een onderneming meerdere vestigingen (exploitatiezetels) heeft in verschillende gewesten, moet de aanvraag tot terugbetaling opgesplitst worden per gewest. Zo zal er een globale aanvraag voor terugbetaling gebeuren in het Vlaamse gewest voor alle werknemers die op basis van het KBO tewerkgesteld zijn in de Vlaamse afdeling. 

De aanvragen gebeuren op volgende adressen:

Vlaams Gewest 

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553 18 00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest 

Forem
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/27 50 74
e-mail: conge.education@forem.be

Per goedgekeurd uur betaald educatief verlof zal de werkgever een forfaitaire tussenkomst ontvangen van de overheid. Voor het schooljaar 2013-2014 is de tussenkomst afhankelijk van het soort opleiding:

  • 21,54 EUR voor het volwassenenonderwijs;
  • 22,08 EUR voor de sectorale opleidingen (=maximum forfait);
  • 18,49 EUR voor de algemene opleidingen;
  • 21,04 EUR voor de andere opleidingen.

De werkgever dient een volledig dossier met bijhorende bewijsstukken op te maken en door te sturen naar de bevoegde instantie. Dit moet voor het schooljaar 2013-2014 ten laatste op 30 juni 2015 ingediend zijn.

Bron:

  • Website FOD WASO.