• nl
Taalkeuze

Thematische verloven ook mogelijk voor contractueel personeel ambassades

Categorie: Sociaal   Datum: 2/05/2014

De contractuele personeelsleden van de buitenlandse ambassades, van de SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) en van bepaalde internationale overheidsinstanties hadden geen recht op thematische verloven. Vanaf 3 mei 2014 wordt dit wel mogelijk. Deze personeelsleden kunnen vanaf dan hun recht uitoefenen op ouderschapsverlof of op een onderbreking van hun beroepsloopbaan voor het verlenen van bijstand of zorgen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. 

Daarnaast werd ook gesteld dat andere federale en niet-federale instanties die niet onder de bestaande regels voor het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand vallen, dit KB ook toepasbaar kunnen maken op hun contractuele personeelsleden. De regels zijn gelijklopend met de bestaande stelsels.

Bron:  

  • Koninklijk besluit van 10 april 2014 houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers, BS 23 april 2014, 34555.