• nl
Taalkeuze

Tijd voor de federale diagnostiek woon-werkverkeer

Categorie: Sociaal   Datum: 12/05/2017
Werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen dienen om de 3 jaar een enquête in te vullen voor elk van de vestigingseenheden waar er gemiddeld minstens 30 werknemers tewerkgesteld worden.
Deze verplichting geldt zowel voor werknemers uit de privésector als uit de openbare sector.

Door het afnemen van deze enquête beoogt men binnen de onderneming of openbare instelling actie te ondernemen om enerzijds de bereikbaarheid van de werknemers en bezoekers te verbeteren en anderzijds een meer duurzame mobiliteit te bevorderen.

Op de website van Mobiliteit België vindt u meer informatie hieromtrent terug.

Bron: