• nl
Taalkeuze

Tijd voor de opmaak van uw loonkloofrapport!

Categorie: Sociaal   Datum: 17/02/2017

Indien uw onderneming minstens 50 werknemers tewerkstelt, dient u steeds tweejaarlijks een verslag op te maken over de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming. Het is sinds de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof immers de bedoeling dat elke onderneming stilstaat bij genderneutrale bezoldiging.

Het verslag moet binnen de 3 maanden die volgen op de afsluiting van het even boekjaar worden overgemaakt aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging. Gezien voor vele ondernemingen het boekjaar eind december 2016 werd afgesloten, betekent dit dan ook dat het loonkloofrapport tegen uiterlijk 31 maart 2017 klaar moet zijn.

De ondernemingsraad of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging zal op basis van de verkregen informatie beslissen of er al dan niet een actieplan moet opgemaakt worden met het oog op de toepassing van een genderneutrale bezoldigingsstructuur binnen het bedrijf.

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht op onze website, afdeling modeldocumenten:
https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/model_documents/loonkloof

Ook wij kunnen dit rapport voor u opmaken, voor meer informatie hieromtrent kan u steeds bij uw dossierbeheerder terecht.

Bron:

  • Wet 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof, BS 28 augustus 2012, 51020.