• nl
Taalkeuze

Tijdelijk project 'schoolbank op de werkplek'

Categorie: Sociaal   Datum: 3/02/2017

Tijdens de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 wordt in een aantal centra een vorm van duaal leren toegepast, namelijk het project ‘schoolbank op de werkplek’.

Dit project richt zich op (quasi) arbeidsrijpe leerlingen. Het experiment bevat zowel een lescomponent als een werkplekcomponent.
Met het opzetten van dit project beoogt men beleidsconclusies te kunnen trekken over onder meer:

  • De implementatie van standaardtrajecten binnen een schoolse context en een ondernemingscontext;
  • De studiekeuzebegeleiding, toeleiding en screening van leerlingen binnen het centrum, naargelang van hun quasi arbeidsrijpheid of arbeidsrijpheid, naar opleidingen binnen het tijdelijke project;
  • De professionalisering en ondersteuning van de lesgever, de trajectbegeleider en de mentor met het oog op het duale leren;

Het besluit treedt retroactief in werking op 1 september 2016 en is van toepassing tot 31 augustus 2019.

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren in de leertijd, BS 31 januari 2017.