• nl
Taalkeuze

Tijdelijke werkloosheid: elektronische procedure bij staking of lock-out

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/10/2017

Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2018

Mededeling tijdelijke werkloosheid

De werkgever dient voortaan bij tijdelijke werkloosheid ten gevolge van een staking of een lock-out een elektronische mededeling te doen aan de RVA.

Deze mededeling bevat de volgende gegevens:

 • gegevens van de werkgever: naam, adres en ondernemingsnummer;
 • gegevens van de werknemer: naam, voornaam, rijksregisternummer;
 • de gegevens van de eerste dag werkloosheid;
 • adres van de plaats tewerkstelling;
 • omschrijving en de aard van staking of lock-out;
 • duiding welke werknemers behoren tot de stakingseenheid of zijn tewerkgesteld in de betrokken eenheid;
 • eventueel de omstandigheden die het onmogelijk maken het werk uit te voeren.

Mededeling via elektronisch formulier

De mededeling dient elektronisch te gebeuren via de website www.socialsecurity.be. De werkgever ontvangt na de verzending een elektronisch ontvangstbewijs met een uniek mededelingsnummer. Klanten die aangesloten zijn bij het sociaal secretariaat van EASYPAY GROUP kunnen hiervoor een beroep doen op hun dossierbeheerder.

In onderstaande situaties is het uitzonderlijk mogelijk de mededeling per post aangetekend te verzenden naar het werkloosheidbureau:

 • Eerste mededeling ten gevolge van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de eerder verstuurde mededelingen buiten de periode van 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe mededeling.
 • Periode van vrijstelling toegekend door de directeur van het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming is gevestigd. De vrijstelling wordt toegekend voor 24 maanden indien de werkgever kan aantonen dat hij niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om een elektronische verzending te verrichten.
 • Technische problemen waardoor de mededeling niet elektronisch kan worden verricht. Bewijs hiervan dient bij de mededeling te worden gevoegd.

Inwerkingtreding

De nieuwe procedure treedt in werking vanaf 1 januari 2018. De minister kan echter deze datum vervroegen indien de elektronische toepassing op een vroegere datum operationeel is.

Bron:

 • KB van 14 juni 2017, ministerieel besluit 14 juni 2017