• nl
Taalkeuze

Tijdelijke werkloosheid - wettelijk kader ter voorbereiding van de elektronische controlekaart

Categorie: Sociaal   Datum: 26/08/2016

In het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2016 werd een KB gepubliceerd dat het wettelijk kader bevat voor een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart voor de tijdelijk werklozen in de toekomst.

Deze elektronische toepassing is momenteel in voorbereiding en is nog niet operationeel.
Er is momenteel dus nog niets gewijzigd in de procedure die werkgevers en werknemers moeten volgen voor wat betreft de controlekaart C3.2A.

Bron:

  • Koninklijk besluit 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 20 juli 2016, 45193
  • http://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-electronische-controlekaart-voorbereiding