• nl
Taalkeuze

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van Russische voedselboycot

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/09/2014

Op 07/08/2014 heeft de Russische Federatie voor een periode van één jaar een voedselimportverbod uitgevaardigd. Dit heeft vooral grote gevolgen voor Belgische telers en handelaars van groenten en fruit, zij blijven namelijk met grote overschotten zitten.

Om ontslagen in de getroffen sectoren te vermijden werden door de RVA volgende maatregelen ingevoerd:

  • In geval van vermindering van werk is er, voor wat de arbeiders betreft, sprake van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek ingevolge economische redenen.
    Het werkloosheidsbureau zal de laattijdige kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid, veroorzaakt door het plotse invoerverbod, als tijdig aanvaarden.
  • In geval de onderneming aantoont dat het werk ingevolge het invoerverbod voor de betreffende werknemers volledig onmogelijk is, dan zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard. Deze beslissing wordt in eerste instantie beperkt tot 30 september 2014.
    Indien een onderneming beroep wenst te doen op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ moet een dossier overgemaakt worden aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is. Het dossier moet aantonen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betreffende arbeiders of bedienden volledig onmogelijk is gedurende de voorziene periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie kan verkregen worden, telefonisch, bij het RVA-kantoor in uw buurt of via de website: www.rva.be