• nl
Taalkeuze

Tijdelijke werkloosheid omwille van terroristische aanslagen gelijkgesteld voor berekening vakantiegeld

Categorie: Sociaal   Datum: 7/10/2016

Een ontwerp-KB voorziet dat dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld voor hoofdarbeiders en leerling-hoofdarbeiders.

Overmacht komt normaal gezien niet in aanmerking voor gelijkstelling bij de berekening van het vakantiegeld en dat zou het vakantiegeld van de betrokken werknemers aanzienlijk negatief beïnvloeden.
De gelijkstelling gaat in op 22 maart 2016 en loopt tot 30 september 2016, zo blijkt uit het NAR-advies nr. 1.993. van de Nationale Arbeidsraad.
Let wel, de RVA laat weten dat de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers die hun werk nog niet normaal kunnen uitvoeren door de aanslagen in Brussel is verlengd tot 31 december 2016.

Bron:

  • NAR-advies nr. 1.993;
  • Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders.