• nl
Taalkeuze

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen te Brussel van 22 maart 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 25/03/2016

De RVA bevestigde dat voor de werknemers die hun arbeidsovereenkomst niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 te Brussel, een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingediend.

Inzake de modaliteiten om toepassing te kunnen maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakt de RVA hiernavolgende berichtgeving over.

“De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan vergoed worden indien zij betrekking heeft op een volledige arbeidsdag (dus op alle uren waarop de werknemer die dag moest werken) en voor zover de werknemer voor die dag geen aanspraak kan maken op gewaarborgd dagloon in de zin van artikel 27, 1° van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

De werknemers die de volgende dagen niet kunnen werken als gevolg van de aanslagen, kunnen ook voor de volgende dagen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. Bijv. de werknemers die tewerkgesteld worden op de nationale luchthaven of werknemers van externe firma’s die door de aanslagen niet kunnen tewerkgesteld worden (schoonmaakbedrijven, koerierdiensten die wegens gebrek aan goederen wegens stillegging van het vliegverkeer niet kunnen werken). Dit geldt ook voor werknemers van andere bedrijven die, op grond van specifieke redenen die verband houden met deze aanslagen, kunnen aantonen dat zij hun personeel de komende dagen niet kunnen tewerkstellen. 

De aanvraag om erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet worden ingediend bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de exploitatiezetel. Voor werknemers die niet tewerkgesteld worden op de Nationale luchthaven vermeldt de werkgever de specifieke redenen waaruit de onmogelijkheid inzake tewerkstelling blijkt. 

Werknemers die zich de komende dagen niet naar het werk kunnen begeven omdat het openbaar vervoer niet functioneert en omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. 

Overmacht kan evenwel maar worden ingeroepen indien de werknemer bijv. niet op een andere plaats tewerkgesteld kan worden (vb. satellietwerk) of niet kan telewerken en geen enkele vorm van loon ontvangt (vb. ingevolge inhaalrust). 

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg opgenomen in het infoblad E24.”

Bron: