• nl
Taalkeuze

Tijdskrediet en thematische verloven kunnen vanaf nu online aangevraagd worden

Categorie: Sociaal   Datum: 27/09/2013

In de ministerraad van 15 maart 2012 werd al melding gemaakt van de mogelijkheid om in de toekomst op een soepelere manier een uitkering aan te vragen in het kader van tijdskrediet. 

Vanaf heden is het mogelijk om tijdskrediet (algemeen stelsel en landingsbanen) en thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) aan te vragen via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be door de werkgevers en werknemers uit de privé-sector.

De werkgever dient zijn onderdeel eerst elektronisch aan te maken, daarna kan de werknemer zijn onderdeel aanvullen, nadat hij zich geïdentificeerd heeft door middel van zijn elektronische identiteitskaart eID.

De werknemer heeft twee mogelijkheden:

  • Ofwel een elektronische aanvulling via de onlinedienst voor burgers “een aanvraag indienen of het dossier consulteren”; 
  • Ofwel een afdruk maken van het pdf-document dat na de werkgeversregistratie werd opgemaakt en dit via de post overmaken aan het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats. 

Op het einde van de elektronische werknemersaanvraag worden alle meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dienst doet als ontvangstbevestiging. Nadien wordt dit document verstuurd naar de eBox van de werknemer. De gegevens van de webaanvraag worden voor verwerking en beslissing doorgestuurd naar de centrale RVA-databank. 

Afwijkende regelingen voor landingsbanen vanaf 50 jaar en de gevallen waarbij een werkgever of sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder kunnen echter niet aangevraagd worden via deze onlinedienst.

Bron: